برچسب: دانستنیهای علمی

آیا میدانید سری بیست و پنجم

مجموعه: آیا می دانید ؟ آیا میدانید سری بیست و پنجم آیا میدانید…بیشتر وزن مغز انسان را آب تشکیل می دهد. آیا میدانید…اندازه ی قلب شما حدوداً برابر زمان اول آن است. آیا میدانید…طولانی...

آیا میدانید سری بیست و چهارم

مجموعه: آیا می دانید ؟ آیا میدانید  سری بیست و چهارم آیا میدانید : در یک سانتی متری پوست شما ۱۲ متر عصب و ۴ متر رگ و مویرگ است.آیا میدانید : بیشتر سردردهای...

آیا میدانید؟ سری نهم

مجموعه: آیا می دانید ؟   آیا میدانید: ۸۵% گیاهان در اقیانوس ها هستند .آیا میدانید: استخوان ران انسان قوی تر از بتن هستند .آیا میدانید: آب گرم از آب سرد سریعتر یخ میبندد...