برچسب: بازی کامپیوتر

کاربرد Transform در فتوشاپ

مجموعه: گرافیک دستی و کامپیوتری     Transform در فتوشاپ برای مقیاس دادن (scale)، دوران دادن (rotate)، مورب کردن (skew) و در نهایت پیچ و تاب دادن distort و پرسپکتیو کردن هر تصویری که...